Stage lopen bij een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken?

KWINK groep is per 1 september 2018 op zoek naar gedreven en talentvolle masterstudenten die bij ons stage willen lopen.

Solliciteren
Je kan nu solliciteren. De vacature sluit wanneer wij voldoende geschikte kandidaten hebben gevonden. De sollicitatieprocedure bestaat uit drie ronden:

  1. Selectie op basis van CV en motivatiebrief. In je motivatiebrief horen we graag meer over je persoonlijke drijfveren, sterke eigenschappen en ontwikkelpunten.
  2. Een eerste gesprek met onze adviseurs. In dit gesprek gaan we in op je CV en je motivatie om stage te komen lopen bij KWINK groep.
  3. Een tweede gesprek met onze adviseurs. In het geval van een stage in combinatie met een afstudeeronderzoek, gaan we graag nader met je in gesprek over een onderzoeksvoorstel. In het geval van een meewerkstage betreft dit een casegesprek.
  4. Je kan solliciteren door je CV en motivatiebrief te mailen naar stage@kwinkgroep.nl ter attentie van Laura de Leeuw. Ook voor eventuele vragen zijn we op dit adres bereikbaar.

Continue reading

Stage: Hoe groen is het stemgedrag van Provinciale Staten Zuid-Holland?

In maart 2019 vinden de volgende Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de verkiezingsprogramma’s zullen de deelnemende partijen aan gaan geven wat hun ambities zijn voor de komende Statenperiode. Die verkiezingsprogramma’s geven dus ook interessante informatie over de groene ambities van deze partijen. Minstens net ze interessant is echter hoe groen het stemgedrag van de partijen in de afgelopen Statenperiode is geweest. Dit geeft inzicht in hoeverre de partijen echt staan voor een groene provincie, in plaats van dat het alleen beloften zijn die al dan niet waargemaakt worden.

In deze stage ga je een onderzoek uitvoeren naar het stemgedrag van de huidige partijen in Provinciale Staten Zuid-Holland op het gebied van een aantal onderwerpen over groen. Denk hierbij investeringen in natuur, het ruimtelijk beschermen van het landschap, faunabeheer, het al dan niet ruimte bieden aan intensiveringen van de landbouw etc. Je gaat na welke moties en amendementen er rond deze onderwerpen zijn ingediend en hoe de partijen hierover gestemd hebben. De analyse die je hiervan maakt geeft inzicht in de mate waarin partijen staan voor een groen Zuid-Holland. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gaat de resultaten van dit onderzoek gebruiken in aanloop naar de PS verkiezingen 2019.

Meer informatie over de NMZH is te vinden op www.milieufederatie.nl of neem contact op met Susanne Kuijpers via 070-3040114 of s.kuijpers@milieufederatie.nl.

Continue reading

Onderzoeksstage in public affairs en belangenbehartiging, bij Van Oort & Van Oort

Wat is Van Oort & Van Oort en wat is de PA-academie?

Van Oort & Van Oort is een public affairs bureau dat voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, universiteiten en anderen een strategische partner is. Als bureau opereren wij vanuit de inhoud met advies op maat. Hiervoor volgen we het politieke debat in Den Haag op de voet, maar ook op lokaal en Europees niveau denken wij mee.

De PA-academie is een kennisplatform voor public affairs, belangenbehartiging en lobby en is verbonden aan Van Oort & Van Oort als partnerorganisatie. De PA-academie organiseert coaching, trainingen en themabijeenkomst op het gebied van public affairs en belangenbehartigers.

Mocht je interesse hebben in deze vacature, stuur dan een motivatie en C.V. voor 22 januari 2018 aan Klaas Gommers naar klaas@vanoortenvanoort.nl. Voor aanvullende vragen naar aanleiding van deze vacature kun je contact opnemen met Klaas via 06-46485913.
Continue reading

Stageplaats(en) bij onderzoeksinstituut SEOR BV (Rotterdam)

SEOR is een zelfstandig onderzoeks- en adviesbureau dat opereert onder de paraplu van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Organisaties waar SEOR voor werkt zijn bijvoorbeeld diverse Ministeries, de Europese Commissie, het parlement, branche-organisaties en verschillende bedrijven. In totaal werken bij SEOR ongeveer 10 onderzoekers.

Op dit moment lopen binnen SEOR diverse projecten waarbij de inzet van een stagiair goed zou passen. Deze projecten betreffen bijvoorbeeld evaluaties van arbeidsmarktmaatregelen om de positie van laagopgeleiden, oudere werknemers, zzp-ers of werkzoekenden te versterken. Tevens voeren we veel onderzoek uit naar de arbeidsmarkt in specifieke sectoren of regio’s, zoals bij de politie en in het voortgezet onderwijs.

Heb je interesse? Stuur dan een mail met je cv en motivatiebrief naar Dr. Arie Gelderblom (gelderblom@seor.eur.nl), wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op! Continue reading

Stagiair Research – Kennisgroep Veiligheid bij Clingendael

Clingendael Research onderzoekt ontwikkelingen op het gebied van internationale betrekkingen, publiceert en organiseert kennisbijeenkomsten in het kader van het publiek debat. Wij zijn per december 2017 op zoek naar een Stagiair Research – Kennisgroep Veiligheid. De stage is in eerste instantie voor een periode van vier maanden.

Inhoud van de stage:
•Ondersteunen van wetenschappelijke medewerkers bij de twee bovengenoemde teams;
•Het verzamelen van (met name) kwalitatieve data;
•Meehelpen bij de organisatie van discussies en bijeenkomsten.

Interesse?
Via de ‘Apply-now button’ bovenaan deze vacature kun je solliciteren onder vermelding van het vacaturenummer RESINT.17.11.23. Je kunt uiterlijk op 19 november uw sollicitatie indienen.
Continue reading

Internship opportunity at Globsec

What are the key responsibilities?
Administrative assistance to the Head of Defence and Security Programme of the GLOBSEC Policy Institute in relation to the project
Data collection, collation and analysis in a multi-national 2-year research project focusing on the links between crime and terrorism. The project offers a multitude of publishing opportunities and a chance to network with Europe’s foremost terrorism experts.

Read more at https://www.globsec.org/careers/internship-opportunity/

Stageplaats bij project Geldstromen door de School

Wij zoeken op zéér korte termijn een enthousiaste student – assistent Bestuurskunde

‘Geldstromen door de school’ is een klein actie-onderzoek dat de onderwijsgeldstromen door en rond een Leidse basisschool grondig in beeld brengt, en zo inzicht wil krijgen in knelpunten en kansen voor efficiency en effectiviteit van geld voor deze school, en tegelijk wil werken aan meer betrokkenheid van ouders en leerkrachten bij keuzes.

In dit onderzoek brengen we met alle partijen die bij de school betrokken zijn (directeur, bestuur, ouders, MR, leerkrachten en andere betrokken partijen, zoals de gemeente en zorgverleners) de geldstromen in beeld, waardoor we mogelijkheden vinden voor samenwerking, beter benutten van het bestaande geld en hopelijk ontstaat er ook een basis voor een beter gesprek met de ouders rond de school over keuzes. Want gek genoeg is daar enorm veel te ontdekken en bereiken! We bespreken in eerste instantie de geldstromen rond de zorgstructuur en die rond duurzaamheid/huisvesting/vastgoed.
We onderzoeken en helpen een Leidse basisschool, en zijn tegelijkertijd een methodiek aan het ontwikkelen hoe je dat kunt doen. Die methodiek willen we beschikbaar maken voor andere scholen.
Continue reading

Public Result zoekt afstudeerders!

  • Zit jij in de laatste fase van je studie bijvoorbeeld bestuurs- of bedrijfskunde, economie, sociologie, geografie, politicologie?
  • En ben je op zoek naar een afstudeeropdracht waar je je wetenschappelijke kennis kan combineren met een actueel maatschappelijk vraagstuk?
  • Vind je het leuk om mee te draaien in ons team en te werken aan innovatieve opdrachten?

Dan is Public Result precies wat je zoekt!

Continue reading