Stageplaats Directie Inclusieve Groene Groei (IGG)

Beleidscluster Energie, Grondstoffen en Polaire gebieden

IGG zoekt een fulltime stagiair(e) voor het beleidscluster Energie, Grondstoffen en Polaire gebieden. Wil jij graag werken in een dynamische, internationale omgeving en je inzetten voor duurzame ontwikkeling? Lees dan deze stageomschrijving en meld je voor 16 maart a.s. aan!

De werkomgeving
Als onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt IGG aan duurzame oplossingen voor mondiale uitdagingen op het terrein van klimaat, water, voedselzekerheid, energie, grondstoffen, en polaire gebieden. Bij IGG komen geopolitiek, handel en ontwikkelingssamenwerking samen op de genoemde zes global issues die de directie bestrijkt. Bij IGG is men actief op zoek raakvlakken van deze zes issues onderling. Denk aan voorzieningszekerheid met betrekking tot energie, voedsel, en water, en aan duurzame enerrgie en grondstoffen. Kijk om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de directie op onze Facebook-pagina.

De directie bestaat uit vier beleidsclusters:
– Energie, Grondstoffen en Polaire gebieden (EGP)
– Water
– Voedselzekerheid
– Klimaat

Bij de Directie IGG werken gemiddeld 7 stagiaires op wisselende opdrachten. Binnen de directie is er een vacature voor een stage bij Energie, Grondstoffen en Polaire gebieden.

Het grondstoffenteam houdt zich bezig met verduurzaming van grondstoffenketens voor Nederland en Europa en zet zich daarvoor in o.m. via multistakeholderinitiatieven als het European Partnership for Responsible Minerals. Het Nederlands grondstoffenbeleid richt zich op zowel voorzieningszekerheid van grondstoffen, geopolitieke vraagstukken en sociale aspecten zoals mensenrechtenschendingen en genderintegratie en milieuproblematiek. Bekijk hier een filmpje over een van onderwerpen waar het grondstoffenteam zich mee bezig houdt, het verantwoordelijk delven van goud.

Het energieteam richt zich op energievoorzieningszekerheid in het buitenlandse beleid en draagt bij aan de transitie wereldwijd naar een duurzame energiemix. BZ houdt zich bezig met energie vanuit geopolitiek, klimaat, ontwikkelingssamenwerking, multilaterale instellingen en veiligheid.

Het team polaire gebieden zet zich in voor de versterking van de rechtsorde rond de poolgebieden en werkt nauw samen met het bedrijfsleven, de Nederlandse polaire onderzoekswereld en NGO’s op Arctische thema’s als milieuvervuiling, trekvogels en duurzaam ondernemen.

Klik hier voor meer informatie over de Directie Inclusieve Groene Groei en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Jouw functie
Als stagiair(e) draag je met verschillende werkzaamheden bij aan het EGP-cluster van IGG. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid, waardoor je snel volwaardig kan meewerken in het team. Je zal onder andere zelfstandig of in samenwerking met het EGP-cluster de volgende taken uitvoeren:

  • Binnen en buiten BZ de verduurzaming van grondstoffen op de agenda zetten, bijvoorbeeld via lunchlezingen;
  • Contact onderhouden met multilaterale, bilaterale en private partners over verschillende energie en grondstoffenonderwerpen;
  • Bijdragen leveren aan de speeches en presentaties van de Speciaal Gezant voor Natuurlijke Hulpbronnen;
  • Deelnemen aan en verslaglegging van (inter)departementaal overleg over grondstoffen, en/of energie en polair;
  • Organisatorische ondersteuning van het team;
  • Een eigen onderzoek verrichten dat aansluit op de werkzaamheden van het grondstoffen- en energieteam.

Jouw bagage
De persoon die wij zoeken
• bevindt zich in de masterfase van een bij voorkeur relevante academische opleiding;
• is dynamisch, analytisch en creatief;
• kan onder druk werken en snel schakelen;
• heeft goede communicatieve vaardigheden;
• spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels;
• kennis van ontwikkelingssamenwerking en/of grondstoffen en energie is een pre, maar is niet noodzakelijk.

Stageperiode
De startdatum van de stage is bij voorkeur maandag 28 mei 2018. De stageplaats betreft een periode van zes maanden voor 5 dagen in de week (40u).

Algemene voorwaarden en vergoedingen
Het stage regelement van het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt als voorwaarde dat de stagiair de Nederlandse nationaliteit heeft of een opleiding aan een Nederlandse onderwijsinstelling volgt, erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Studenten met de Nederlandse nationaliteit kunnen ook een studie volgen aan een erkende universiteit in het buitenland. De stage is specifiek bedoeld voor studenten en dient in het kader van de opleiding te passen. Indien je in de beoogde stageperiode niet meer ingeschreven staat, kun je niet voor een stage in aanmerking komen. Er wordt een stagevergoeding gegeven en er bestaat een mogelijkheid tot woon- of reiskostenvergoeding.

Meer informatie over de voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Aanmelding voor deze vacature is mogelijk tot en met vrijdag 16 maart.

Sollicitatiegesprekken met een selectie van kandidaten vinden in principe plaats op donderdag 22 maart.

 

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail aan janpieter.barendse@minbuza.nl (en CC aan martine.ouwersloot@minbuza.nl) met een cijferlijst, motivatie en je CV met specifieke interesses. Voor eventuele vragen kun je mailen naar bovenstaand emailadres of bellen/mailen met de huidige stagiaire Martine Ouwersloot

(06 52 75 10 87; martine.ouwersloot@minbuza.nl). Voor meer informatie over het ministerie, zie www.rijksoverheid.nl.www.minbuza.nl

Postadres:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Inclusieve Groene Groei/grondstoffenteam t.a.v. Jan Pieter Barendse
Postbus 20061
2500 EB Den Haag