Vacature beleidsmedewerker – Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag

De Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag zoekt met onmiddellijke ingang een Beleidsmedewerker (m/v) / Chargé(e) de projet

Contract
Contract voor bepaalde tijd met op termijn een mogelijke verlenging in een contract voor onbepaalde duur.

Sollicitatieprocedure
Gelieve uw sollicitatie (motivatiebrief in het Frans en CV in het Nederlands) per e-mail te sturen naar Marc Clairbois (delegation@walloniebruxelles.nl), ten laatste op 12 februari 2018.

Contact
Marc Clairbois Algemeen Afgevaardigde Wallonië-Brussel delegation@walloniebruxelles.nl +31 (0)70 310 66 94

Vacature beleidsmedewerker – Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag


Werkomgeving
De Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag vertegenwoordigt het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap van België. Ze maakt deel uit van de Ambassade van België in Nederland. De Afvaardiging heeft als doelstelling om de samenwerking te versterken tussen Nederland enerzijds en het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap van België anderzijds. We zijn actief op de volgende terreinen: politiek, economie, onderwijs, cultuur, maar ook wetenschappelijk onderzoek, de promotie van de Franse taal en de Francofonie en grensoverschrijdende samenwerking.

Functieomschrijving
De beleidsmedewerker (m/v) wordt lokaal aangeworven en werkt binnen een klein team, in directe samenwerking met de Algemeen Afgevaardigde. Hij/zij zal blijk moeten geven van veelzijdigheid bij de uitvoering van de volgende (hoofd)taken:
Het opvolgen van projecten, zoals:
o het bevorderen van samenwerking op het vlak van onderwijs (van het basisonderwijs tot het universitaire niveau) en wetenschappelijk onderzoek;
o het faciliteren van de diverse uitwisselingsprogramma’s voor (beurs)studenten en taalassistenten, van en naar Nederland;
o het bevorderen van de Franse taal en de Francofonie;
o het promoten van “creatief talent” uit Franstalig België in Nederland (deelname aan festivals, ontmoetingen, beurzen, colloquia, conferenties, tentoonstellingen, …);
o grensoverschrijdende samenwerking;
o economische diplomatie.

– Het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van partnerinstellingen en autoriteiten in Nederland in de voornoemde domeinen. Dit netwerk wordt onder andere ingezet voor de ontvangst van politieke verantwoordelijken, ambtenaren en experts uit Wallonië en Brussel;
– Het onderhouden van relaties met het corps diplomatique in Nederland en met bepaalde internationale organisaties die gebaseerd zijn in Den Haag;
– Het voorbereiden en opstellen van rapporten binnen de voornoemde sectoren;
– Bijdragen aan de externe communicatie (via sociale netwerken, de website, de jaarlijkse nieuwsbrief, …).
Functie-eisen
– Beschikken over een masteropleiding in de geesteswetenschappen / sociale wetenschappen (politieke wetenschappen, taal en cultuur, geschiedenis, …) met een specifieke belangstelling voor internationale betrekkingen, of eventueel beschikken over werkervaring op een vergelijkbaar niveau;
– Beschikken over een uitstekend analytisch vermogen, een vlotte informatieverwerking en een gevorderde schrijfvaardigheid;
– Beschikken over een goede kennis van de Nederlandse instituties;
– Het Nederlands als moedertaal hebben. Beschikken over een gevorderde kennis (ten minste niveau B2) van, op de eerste plaats, de Franse taal en van de Engelse taal. In staat zijn om in beide talen te kunnen werken;
– Blijk geven van uitstekende communicatieve vaardigheden, representatief kunnen optreden en beschikken over voldoende teamspirit;
– Affiniteit met (Franstalig) België is een pluspunt.