Stagiair bij Provincie Zuid Holland

Wat vragen wij? Je bent gevorderd met jouw opleiding en hebt affiniteit met bedrijfskunde en -voering. Je bent analytisch, overziet het totaal en kunt helder formuleren en goed presenteren. Je hebt inzicht in overheidsbeleid en de bestuurlijke consequenties van onderzoeksresultaten. Je koppelt een kritische houding aan goede communicatieve vaardigheden en weet goed met weerstand om te gaan.
Contact: Jacques van Kempen RA RO, Hoofd Eenheid Audit en Advies, T 070 441 77 51 | M 06 55 44 95 70, jmr.van.kempen@pzh.nl.

De provincie Zuid-Holland beschikt over een eigen auditdienst, de Eenheid Audit en Advies (EAA). Deze dienst levert levert een bijdrage aan de continue kwaliteitsverbetering van de provinciale bedrijfsvoering door middel van het uitvoeren van onderzoeken en het geven van adviezen op dit gebied. Haar directe positionering onder de provinciesecretaris waarborgt een zo onafhankelijk mogelijke oordeelsvorming en advisering. Dankzij de beschikbaarheid van de kennisgebieden accountancy, EDP-auditing, psychologie, rechten, bestuurskunde, overheidsmanagement en controlling heeft de Eenheid een multidisciplinair karakter waardoor een variëteit van opdrachten mogelijk is.

De EAA is ongeveer 7 fte groot. Als stagiair word je ingezet om samen met een ervaren auditor een opdracht uit haar onderzoeksplan 2018 op te pakken. De openstaande opdrachten voor dit jaar betreffen onder andere onderwerpen als het convenant informatieveiligheid, het grondbeleid, public intelligence en de doorwerking van het milieubeleid. Je bereidt in duoverband het plan van aanpak voor, voert dit uit, levert een heldere rapportage en presenteert de resultaten in het managementteam, al naar gelang de wens en behoefte van de opdrachtgever. Tijdens een opdracht onderhoud je samen met je teamgenoot het contact met bestuurders, opdrachtgevers, betrokken ambtenaren en derden. Je wordt uitgenodigd om te werken aan de verdere professionalisering van de EAA.

Concept-onderzoeksplan 2018 0.3 inbreng in de bedrijfsvoeringtafel