Stage bij de Directie Veiligheidsbeleid-afdeling Non-proliferatie bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

Standplaats            Den Haag
Publicatiedatum   12 januari 2018
Sluitingsdatum     9 februari 2018

De afdeling Non-proliferatie, Ontwapening en Nucleaire Aangelegenheden en het cluster Wapenexportcontrole zijn gezamenlijk op zoek naar twee stagiair(e)s, ieder voor één van de volgende periodes (beide met een werkweek van 40 uur):
Periode 1: Medio juni 2018 tot medio december 2018; en
Periode 2: Eind augustus 2018 tot eind februari 2019

Meer weten en/of solliciteren
Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Niels Hanje via 070-3486694 of Niels.Hanje@minbuza.nl.

Sollicitatiebrieven met motivatie en geschiktheid dienen, inclusief curriculum vitae en contactgegevens (mail en telefoonnummer) van twee referenten, uiterlijk vrijdag 9 februari 2018 gestuurd te worden naar Niels.Hanje@minbuza.nl. Geef in je brief expliciet aan voor welke van de eerdergenoemde periodes je beschikbaar bent (periode 1, periode 2, of beide).

Sollicitanten die worden uitgenodigd voor een gesprek, krijgen daarvan per mail bericht. De gesprekken zullen in principe in de week van 5-9 maart worden gevoerd. Een schrijftest is een vast onderdeel van de selectieprocedure.

Werkomgeving
De Directie Veiligheidsbeleid (DVB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken is een grote en dynamische directie. De directie houdt zich bezig met onderwerpen die vaak grote politieke en media-aandacht krijgen. Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, heeft direct of indirect gevolgen voor onze eigen stabiliteit en welvaart. Een actief buitenlandbeleid is cruciaal om onze strategische belangen, vrijheden en welzijn te verdedigen. Met als lijfspreuk ‘Veilige wereld, veilig Nederland’ zet DVB zich daarom in voor de nationale en internationale veiligheid.

De directie bestaat uit vier afdelingen, een taskforce Cyber en een cluster Wapenexportcontrole:
•Afdeling Veiligheids- en Defensiebeleid (DVB/VD);
•Afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties (DVB/CV);
•Afdeling Non-Proliferatie, Ontwapening en Nucleaire Aangelegenheden (DVB/NW);
•Afdeling Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid (DVB/TN);
•Taskforce Cyber (DVB/TFC);
•Cluster Wapenexportcontrole (DVB/WE).

De afdeling Non-proliferatie, Ontwapening en Nucleaire Aangelegenheden (NW) en het cluster Wapenexportcontrole (WE) hebben een breed takenpakket. DVB/NW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en coördinatie van het beleid op het gebied van non-proliferatie van massavernietigingswapens (chemisch, biologisch en nucleair) en hun overbrengingsmiddelen (rakketten), alsmede voor multilaterale ontwapening.
Het cluster Wapenexportcontrole ontwikkelt en implementeert beleid voor exportcontrole van militaire goederen en dual use goederen met militair eindgebruik, evenals voor conventionele wapenbeheersing. De agenda’s van beide organisatieonderdelen bevatten politiek gevoelige onderwerpen, die op veel aandacht van de pers en de Tweede Kamer kunnen rekenen. Het werk vindt plaats in nauwe samenwerking en afstemming met onder meer de regiodirecties van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het netwerk van Nederlandse ambassades in de betreffende landen en andere ministeries in Den Haag.

Profiel van de stagiair(e)
•Je bent enthousiast en communicatief ingesteld;
•Een zelfstandige, flexibele en proactieve werkhouding is een vereiste;
•Je beschikt over een brede algemene ontwikkeling en uitstekende analytische vaardigheden, en bent een goede teamspeler;
•Je bent een student op WO-niveau en bij voorkeur bezig met een masteropleiding. Een specifieke studierichting is niet vereist. Het spreekt vanzelf dat de studie wel in het kader van de stageplek is;
•Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is vereist. Een goede schriftelijke vaardigheide in het Nederlands, maar ook in het Engels, is één van de belangrijkste eisen voor deze functie;
•Je staat gedurende de gehele stageperiode als student ingeschreven aan een Nederlandse of erkende buitenlandse onderwijsinstelling.

De functie
De stagiair(e) gaat aan de slag voor zowel de afdeling Non-proliferatie, Ontwapening en Nucleaire Aangelegenheden (NW) als voor het cluster Wapenexportcontrole (WE). De werkzaamheden bestaan uit zowel operationele en organisatorische taken, als uit ondersteunende beleidsmatige werkzaamheden. De concrete beleidsmatige en eventueel geografische focus wisselt vaak, evenals de werkdruk, en is sterk gekoppeld aan de internationale en politieke actualiteit. Los daarvan zijn de werkzaamheden altijd zeer divers en operationeel. Het mes snijdt dus aan twee kanten: de stagiair maakt kennis met verschillende onderwerpen en werkprocessen en de afdeling krijgt ondersteuning van de stagiair(e) op uiteenlopende dossiers.

Wat wij bieden
•De dossiers zijn vaak politiek gevoelig, actueel en bieden een uitdagende combinatie van beleidsmatig en operationeel werk. De werkdruk is over het algemeen stevig en de lat ligt hoog. Tegelijkertijd is de sfeer zeer informeel en staat collegialiteit hoog in het vaandel.
•Een stage bij BZ moet vooral een leermoment zijn voor de student en voldoende gelegenheid bieden kennis te kunnen maken met de praktijk, of ter oriëntatie dienen op een mogelijke werkkring.
•Stagiairs voeren in principe beleidsondersteunende taken uit ten behoeve van de beleidsmedewerkers. Voor onderzoeksstages zijn geen mogelijkheden. De stagiair(e) wordt begeleid door een beleidsmedewerker, met wie hij/zij op gezette tijden een voortgangsgesprek heeft. De stagebegeleider kan, indien nodig, bijsturen. Een beoordeling aan het einde van de stageperiode behoort uiteraard tot de mogelijkheden.
•Een veiligheidsonderzoek B maakt, na selectie, onderdeel uit van de procedure.

Voorwaarden en vergoedingen
Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.