Onderzoeksstage in public affairs en belangenbehartiging, bij Van Oort & Van Oort

Wat is Van Oort & Van Oort en wat is de PA-academie?

Van Oort & Van Oort is een public affairs bureau dat voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, universiteiten en anderen een strategische partner is. Als bureau opereren wij vanuit de inhoud met advies op maat. Hiervoor volgen we het politieke debat in Den Haag op de voet, maar ook op lokaal en Europees niveau denken wij mee.

De PA-academie is een kennisplatform voor public affairs, belangenbehartiging en lobby en is verbonden aan Van Oort & Van Oort als partnerorganisatie. De PA-academie organiseert coaching, trainingen en themabijeenkomst op het gebied van public affairs en belangenbehartigers.

Mocht je interesse hebben in deze vacature, stuur dan een motivatie en C.V. voor 22 januari 2018 aan Klaas Gommers naar klaas@vanoortenvanoort.nl. Voor aanvullende vragen naar aanleiding van deze vacature kun je contact opnemen met Klaas via 06-46485913.

De onderzoekstage De onderzoekstage bestaat uit drie onderdelen:

1. Onderzoek
Van Oort & Van Oort en de PA-academie zijn als partnerorganisaties gestart met het uitbrengen van een reeks van publicaties over verschillende domeinen op het gebied van public affairs en belangenbehartiging. Inmiddels zijn de eerste twee publicaties gepubliceerd: ‘Op eigen initiatief; Initiatiefnota’s en burgerinitiatieven op de agenda van de Tweede Kamer’ en ‘Poldermodel next level’. Voor een derde publicatie stellen wij een stageplek beschikbaar. We zijn op zoek naar een enthousiaste student die graag onderzoek wil doen voor een publicatie over lokale belangenbehartiging of over de kracht van een persoonlijk verhaal als lobby-instrument. De onderzoeksresultaten kunnen tevens gebruikt worden voor een scriptie.

2. Monitoring en ondersteuning public affairs werkzaamheden
Bij Van Oort & Van Oort draag je bij aan de ondersteuning van de public affairs adviseurs en doe je zodoende ervaring op in het vak. Een belangrijke taak binnen je stage is monitoring. Je vindt, selecteert en analyseert alle relevante informatie voor advies en voor de klant en bent op de hoogte van de laatste relevante politieke ontwikkelingen: een essentiële eerste stap voor alle lobbyactiviteiten. Tijdens je stage leg je daarnaast verslag van relevante debatten in de Tweede Kamer, ondersteun je in voorbereiding van adviesgesprekken en ondersteun je adviseurs bij hun overige dagelijkse werkzaamheden.

3. Ondersteuning bij activiteiten PA-academie
De PA-academie speelt in op nieuwe trends, actualiteit en vragen en behoeften uit het veld. Als stagiair(e) draag je bij aan de programmering van de PA-academie en zet je je creatieve en organisatorische talenten in om nieuwe activiteiten te organiseren en te promoten.

Vacature onderzoeksstage