Stage met thesisonderzoek voor masterstudent bij CIO Platform Nederland

Het CIO Platform Nederland is dé onafhankelijke vereniging van eindverantwoordelijken voor digitalisering en/of ICT van private en publieke organisaties in Nederland. Zie verder: https://www.cio-platform.nl/

Het CIO Platform heeft geen eigen kantoor omgeving, dus afspraken vinden plaats bij de faculteit of bij leden op locatie of andere geschikte locaties.

Taakomschrijving:

Uitvoeren van een onderzoek naar beweegredenen van organisaties om al dan niet een Chief Digital Officer (CDO) aan te stellen. Hiertoe wordt in overleg met het bureau CIO Platform Nederland een vragenlijst voorbereid en circa 20 interviews gehouden met CDO’s, Chief Information Officers en andere relevante topmanagers van grote organisaties in ons netwerk. Op basis van de vergaarde informatie (gespreksverslagen) wordt een rapport opgesteld.

Profiel stagiair:                 Master student Bestuurskunde of Bedrijfskunde

De werkzaamheden dienen zeer zelfstandig en vanuit huis te worden uitgevoerd. Stagiair dient pro-actief en flexibel zijn en aan de ‘bel’ durven trekken als hulp nodig is. Representatief voorkomen tijdens de interviews. Ervaring hebben met het afnemen van persoonlijke vragenlijsten, doorvragen in de gesprekken, goede verslaglegging en analyses kunnen doen.

Periode:                              Doorlooptijd van het onderzoek is 3 maanden

Aantal uur per week:    Flexibel, afhankelijk van beschikbaarheid te interviewen personen.

Bachelor of master student:      Master

Sollicitatieprocedure + contactgegevens

Sollicitatieprocedure:    Brief met toelichting waarom je dit leuk lijkt, waarom je ervoor geschikt bent en wat je zou willen leren. Met enkele geschikte kandidaten wordt een gesprek gevoerd.

Deadline reacties:           25 augustus 2017

Stagevergoeding:           Dit is een opdracht in deeltijd, voor het gehele onderzoek inclusief eindrapportage is een vergoeding beschikbaar van €300,- netto. De stagiair dient te beschikken over eigen werkplek, laptop en vervoer (fiets, OV kaart).

Contactpersoon:             Ronald Verbeek, directeur CIO Platform Nederland

Contactgegevens:          ronald.verbeek@cio-platform.nl

Website:                             https://www.cio-platform.nl/