Stageplaats bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in den Haag (m/v)

AARD TAKEN EN ACTIVITEITEN

 • Concreet zal je praktische ervaring kunnen opdoen op een Vlaamse diplomatieke post die passen in het opleidende en voorbereidende karakter van de stage

DOEL VAN DE STAGE

 • Bij de aanvang van de stage ondertekent u een gedragscode voor de omgang met vertrouwelijke informatie.
 • De onderwijsinstelling neemt in dit geval de verzekeringen van de studenten op zich.
 • Volgen van de algemene diplomatieke werkzaamheden
 • Inzicht in de bilaterale werking tussen Vlaanderen en Nederland verwerven door het bijwonen van vergaderingen (en het opstellen van ontwerp-verslagen hiervan) – o.a. bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie; Vlaams-Nederlandse bilaterale Maascommissie; Nederlandse Taalunie; de wekelijkse intern-Belgische-coördinatievergaderingen op de Belgische federale ambassade …
 • Inzicht verwerven in het rapporteren aan de Vlaamse ministeries en kabinetten door:
  • Het opmaken van persoverzichten
  • Opstellen van ontwerp-verslagen
  • Opstellen ambtsberichten
 • Verwerven van praktische kennis in verband met het gebruik van sociale media (twitter, website);
 • Opvolgen van concrete dossiers/projecten:
  • Inhoudelijk voorbereiden van het tussentijdse monitoringmoment in november 2017 door de VL en NL secretarissen-generaals van de afspraken gemaakt op de VL-NL Regeringstop 2016; daarbij ook detecteren en opvolgen van mogelijke agendapunten voor de e.k. VL-NL Regeringstop najaar 2018;
  • Ondersteuning bieden aan het secretariaat van de VL-NL Journalistenbeurs (o.a. voorbereiden van de 10e jubileum-editie van de beurs die gevierd zal worden met een netwerkevent)
 • Ondersteuning bij de voorbereiding en het verloop van evenementen (o.a. organisatie van een nocturne in het Mauritshuis (kunsthistorische lezing met link naar het bedrijfsleven gevolgd door netwerkborrel en bezichtiging van de tentoonstelling ‘Zuiderburen: portretten uit Vlaanderen 1400-1700”)
 • Hands-on ondersteuning bij de administratieve werkzaamheden in het kantoor.

Continue reading

Stage met thesisonderzoek voor masterstudent bij CIO Platform Nederland

Het CIO Platform Nederland is dé onafhankelijke vereniging van eindverantwoordelijken voor digitalisering en/of ICT van private en publieke organisaties in Nederland. Zie verder: https://www.cio-platform.nl/

Het CIO Platform heeft geen eigen kantoor omgeving, dus afspraken vinden plaats bij de faculteit of bij leden op locatie of andere geschikte locaties.

Continue reading