Stage bij de Directie Westelijk Halfrond – cluster Koninkrijkszaken

Het cluster Koninkrijkszaken van de Directie Westelijk Halfrond (DWH) is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode 01-09-2017 t/m 31-01-2018. Het betreft een stage van 40 uur per week.

Werkomgeving

De Directie Westelijk Halfrond (DWH) is een dynamische regiodirectie met circa 20 medewerkers, verantwoordelijk voor de bilaterale relaties van het Koninkrijk der Nederlanden met de landen in het Westelijk Halfrond. Daarnaast draagt DWH bij aan de Nederlandse inzet t.a.v. deze landen in Europees en internationaal politiek verband en werkt daarbij veel samen met Nederlandse ambassades en vertegenwoordigingen in het buitenland, regionale en internationale organisaties, andere directies, en andere ministeries. DWH bestaat uit vier clusters. Het cluster Koninkrijkszaken tracht de belangen van Aruba, Curaçao, en Sint Maarten zo goed mogelijk in het buitenlandbeleid van het Koninkrijk te incorporeren.

DWH is één van de vijf regiodirecties van de Regiopool. De Regiopool bestaat uit de posten in het buitenland en de regiodirecties in Den Haag. De Regiopool is het expertise centrum voor landen- en regiokennis en waarborgt samenhangend buitenlands beleid en coherent buitenlands optreden.

Stageomschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is verantwoordelijk voor het behartigen van de buitenlandse belangen van het gehele Koninkrijk. Het cluster Koninkrijkszaken vervult hierbij een coördinerende rol. Als stagiair(e) zal jij je dan ook hoofdzakelijk bezighouden met Koninkrijkszaken en de buitenlandse betrekkingen m.b.t.de Caribische Landen van het Koninkrijk. Tijdens je werkzaamheden heb je geregeld contact met collega’s van andere directies binnen BZ, met ministeries zoals BZK en Defensie en de Directies Buitenlandse Betrekkingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Als stagiair(e) zal je tijdens je stage verschillende vaste taken hebben:

  • Het ondersteunen van de regiomedewerkers bij allerhande beleidszaken, zoals het schrijven van beleidsnotities, het beantwoorden van Kamervragen, bijwonen van vergaderingen en de voorbereidingen voor dossiers.
  • Het volgen van actualiteiten in de regio in de (internationale) media.
  • Het assisteren bij de organisatie van lunchlezingen en andere publieke evenementen op het ministerie/van de directie over onderwerpen die het werk van de directie betreffen.
  • Het assisteren bij dagelijkse bezigheden, zoals het schrijven van brieven aan (buitenlandse) bewindspersonen en het samenstellen van diverse dossiers.
  • Deel uitmaken van het Outreach-team van de directie. Hiertoe behoort het bijdragen aan de DWH sociale media-inzet; het organiseren van evenementen en; het organiseren van de interactie tussen DWH en de studentendenktank West Wing. Voor twee van de vier DWH stagiairs is er, bij belangstelling, en in overleg met de stage-begeleider, ruimte om gedurende de stage als DWH-liaison zitting te nemen in het West Wing bestuur.

N.B. De stage betreft in de eerste plaats een meeloopstage. Indien gewenst, kan bezien worden of er een specifieke studieopdracht kan worden ontwikkeld.

Profiel van de stagiair(e)

Bij de afdeling is een zelfstandige, flexibele, en pro-actieve werkhouding een vereiste. Verder moet je als toekomstig stagiair(e) voldoen aan het volgende profiel:

  • Je staat gedurende de gehele stageperiode als student ingeschreven aan een Nederlandse onderwijsinstelling of een erkende buitenlandse onderwijsinstelling en bent derdejaars bachelor- of masterstudent aan een WO-instelling.
  • Je hebt een goede beheersing van zowel Engels als Nederlands in woord en geschrift, en goede communicatieve vaardigheden.
  • Kennis van Spaans en/of Papiaments is een pré.
  • Aantoonbare achtergrondkennis van én ervaring/affiniteit met de Caribische landen van het Koninkrijk zijn een pré.

Wat bieden wij

Stage lopen bij Directie Westelijk Halfrond is een leerzame ervaring, met werkzaamheden die door de actualiteit worden gedreven. Je houdt je bezig met gebeurtenissen die het nieuws halen, en krijgt tegelijkertijd de mogelijkheid om van dichtbij te ervaren hoe beleid bij het ministerie tot stand komt en in uitvoering wordt gebracht. Je wordt hierbij begeleid door ervaren beleidsmedewerkers van de directie, en werkt daarnaast ook samen met collega’s van andere regio- en themadirecties, en met verschillende ministeries. Aan het einde van je stage heb je niet alleen inhoudelijke ervaring opgedaan, je hebt ook een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld en een divers netwerk opgebouwd.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen zijn te vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan per email een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar Regiobureau Atlas: atlas-stage@minbuza.nl t.a.v. Jacinda Hofland, met in de onderwerpregel: stage DWH/AK. De uiterste inzenddatum is 9 juni 2017. Gesprekken met kandidaten die op basis van hun brief en CV geschikt worden geacht, zullen naar verwachting plaatsvinden tussen 19 juni en 1 juli 2017 op het ministerie in Den Haag.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Westelijk Halfrond (DWH) Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag atlas-stage@minbuza.nl