Vacature studentassistent bij Centre for Professional Learning

Wij zoeken een enthousiaste student Bestuurskunde

Het Centre for Professional Learning (CPL) is het FGGA expertise centre voor leren en ontwikkelen van professionals. CPL staat voor een aansprekend aanbod van opleidingen en programma’s voor hoger opgeleide professionals, academisch, innovatief en praktijkgericht. CPL ontwikkelt en verzorgt korte en langere cursussen en leergangen op de thema’s Public Affairs; Veiligheid, Recht en Counter-Terrorisme; en publiek leiderschap.

Continue reading

Vacature student-assistent Career Service FGGA

De Faculteit Governance and Global Affairs heeft sinds 2016 een Career Service die studenten en pas afgestudeerden begeleiding biedt bij de overstap van hun studie naar de arbeidsmarkt. Vanuit de Career Service worden verschillende loopbaanactiviteiten georganiseerd zoals loopbaancolleges, een stagemarkt, verschillende vaardighedenworkshops en een Career Event. Ook kunnen studenten hier terecht voor advies en een CV check.

We zoeken op korte termijn een student-assistent die de activiteiten van de Career Service verder helpt uitbouwen.

Continue reading

Ding mee naar het stipendium ‘Veiligheid’ van de vijfleerstoelen van het CAOP

Ben je een masterstudent en heb je interesse voor het thema ‘Veiligheid in de publieke sector’? Dan je alleen of met andere studenten een onderzoeksidee voor het stipendium 2016-2017 van de leerstoelen van het CAOP indienen. Het beste idee krijgt deze beurs en begeleiding van twee bijzonder hoogleraren. Onderzoeksvoorstellen moeten voor 4 november binnen zijn en op 17 november, tijdens het jaarcongres van de leerstoelen, maakt de jury bekend wie uitverkoren is.

De bijzonder hoogleraren van leerstoelen begeven zich op het veelomvattende gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsmarktontwikkelingen, integriteit en productiviteit in de publieke sector. Ook veiligheid hooft daarbij en is actueel door toenemend geweld en agressie in de openbare ruimte. Werkers met een publieke taak moeten hun werk veilig kunnen doen, de burger en de cliënt mogen geen hinder ondervinden. Maar is de governance rond de veiligheidsketen van instelling, politie en het OM op orde? Welke integriteitsvraagstukken rond databeveiliging spelen er? Waar is werken in de nacht extra kwetsbaar en wat je daaraan doen? Wat zijn de consequenties van technologische ontwikkelingen voor (nieuwe) competenties van mensen in de veiligheidsketen? Wat doen andere landen aan veilig werken?

Onderscheidend voorstel

Masterstudenten kunnen zowel als individu of als team van maximaal vier studenten van dezelfde studie een onderzoeksvoorstel indienen. Daaruit moet blijken dat zij op een onderscheidende wijze een bijdrage leveren aan het thema ‘Veiligheid’ met vraagstukken die relateren aan arbeidszaken en raken aan een thema van een of meerdere leerstoelen. De opzet van het onderzoeksvoorstel moet een eigenstandig resultaat opleveren. Denk aan een zelfstandig onderzoeksrapport, een bijdrage aan een lopend project van de leerstoelen, een rapport met een artikel in een publicatie van de leerstoelen. Een voorstel moet voldoen aan een:

  • goede, wetenschappelijke verantwoorde en multidisciplinaire opzet;
  • heldere duiding en motivering van het onderwerp;
  • omschrijving van wat het bijdraagt aan de ontwikkeling van het onderwerp;
  • inspirerende en creatieve aanpak;
  • realistische planning;
  • eigenstandig resultaat.

Begeleiding en jury

Juryvoorzitter is Jaap Uijlenbroek, bijzonder hoogleraar Albeda Leerstoel. Hij en een collega begeleiden de student of het studententeam. Het onderzoeksvoorstel moet vooral afgestemd zijn met de studiebegeleider van de universiteit. Het onderzoek zelf moet uiterlijk september 2017 helemaal zijn afgerond en ingediend.

Meer informatie

De leerstoelen hebben een gezamenlijke meerjarenagenda. Voor meer informatie kunnen studenten contact opnemen met de secretaris van de leerstoelen: Loes Spaans via (pm) en l.spaans@caop.nl www.deleersteoelen.nl en www.caop.nl

Vacature voorlichtingsteam

Voor het voorlichtingsteam van Bestuurskunde zijn wij op zoek naar eerstejaars studenten!

Omschrijving

Als studentvoorlichter maak je deel uit van het voorlichtingsteam van Bestuurskunde. Je geeft voorlichting over de studie en het studentenleven op meeloopdagen, schoolbezoeken, Open Dagen en Proefstudeerdagen. Je vertegenwoordigt de studie en maakt studenten enthousiast voor de Universiteit Leiden en de studie Bestuurskunde. Per activiteit ontvang je een financiële vergoeding.

Continue reading