ISN Leiden is recruiting committee members!

Are you enthusiastic and motivated to help out the community of international students in Leiden? Would you like to become part of a European network? Do you want to acquire skills, gain valuable work experience, make new friends and work on your CV, all at the same time? Then become an ISN committee member!

What is ISN Leiden?
International Student Network (ISN) Leiden is part of the larger Erasmus Student Network (ESN), which is the biggest interdisciplinary student association in Europe, founded in 1989 to support and develop student exchange. We facilitate academic, social and practical integration through activities and programmes. These activities include cultural and social events, such as weekly drinks, trips to various destinations, clubs to suit any interest, international dinners and parties.
We are currently recruiting people for the following committees:
• The Hague Committee
• Promotions Committee
• Activities Committee
• Cocktail Committee
• Cultural Festival Committee

You can find more information about ISN and the committees on our website (www.isnleiden.com/committees) and Facebook page (www.facebook.com/ISNLeiden/) . If you are interested in applying, please send your CV to board@isnleiden.com before the first of December 2017.

Kind regards,
The ISN Leiden board

Gezocht: stagiair(e) bij het ministerie van Defensie

Gezocht: stagiair(e) voor het cluster Strategie, Beleidsontwikkeling en Innovatie bij de Hoofddirectie Beleid van het ministerie van Defensie.

Werkomgeving
Vanaf januari is de Hoofddirectie Beleid voor de periode van plusminus vijf maanden op zoek naar een nieuwe stagiair(e) (andere startdatum en duur zijn mogelijk). De Hoofddirectie Beleid is onderdeel van de Bestuursstaf en geeft op hoofdlijnen richting aan Defensie. De HDB is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en –advisering en zorgt ervoor dat het defensiebeleid past binnen de politieke en budgettaire kaders. Daarnaast biedt de HDB politieke ondersteuning aan de minister.
Binnen het cluster Strategie, Beleidsontwikkeling en Innovatie staat het nadenken over en uitwerken en ingevoerd krijgen van strategie en beleid centraal. Er wordt onder andere gewerkt aan de uitwerking van de toekomstige krijgsmacht en deze gerealiseerd krijgen.

Continue reading

Meeloopstage bij Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht

Organisatie: Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht
Afdeling: Strategie en Advies, sectie Beleidsadvisering
Standplaats: Breda
Dienstverband: meeloopstage
Niveau: Universitair (master of eindfase bachelor)
Uren per week: Minimaal 32 uur
Stagevergoeding:
23 euro per dag en een tegemoetkoming reiskosten
Stageperiode: 1 februari – 31 juli

Functieomschrijving De Koninklijke Luchtmacht wordt aangestuurd vanuit het hoofdkwartier in Breda. De Commandant Luchtstrijdkrachten heeft de leiding, ondersteund door een plaatsvervanger en een staf. De Staf Commando Luchtstrijdkrachten maakt het beleid en stuurt de organisatie aan. De afdeling Strategie & Advies is een van de afdelingen van de Staf Commando Luchtstrijdkrachten, en de Sectie Beleidsadvisering valt onder deze afdeling.

Solliciteren
Graag ontvangen we voor 15 december een motivatiebrief met CV. Deze kun je mailen naar l.roerdinkholder@mindef.nl. Ook eventuele vragen kun je naar dit emailadres mailen.

Continue reading

IvCB Public Affairs & Stakeholdermanagement zoekt: stagiair (m/v)

IvCB is op zoek naar een stagiair (m/v) die wil meebouwen aan het succes van een ambitieus en eigentijds Public Affairs en Stakeholdermanagement bureau. Deze stage biedt je de mogelijkheid om vanuit ons kantoor in het centrum van Den Haag direct betrokken te zijn bij de totstandkoming van advies aan onze (internationale) klanten.
Periode 1 februari 2018 31 juli 2018
36 – 40 uur per week

Ben je geïnteresseerd in deze stage? Stuur dan uiterlijk maandag 30 november 2017 je motivatiebrief met cv naar Guido Montulet, gmontulet@ivcb.nl.

20171025 Vacature stageplek IvCB

Stagevacatures Consulaat-Generaal in New York

Het consulaat is op zoek naar kandidaten voor de periode van februari/maart 2018 – juli/augustus 2018 voor de volgende functies:

          2 stagiaires op de Economische Afdeling
          2 stagiaires op de Culturele Afdeling
          1 stagiair op Algemene Zaken
De link : https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigde-staten-van-amerika/over-ons/vacatures-en-stages/stagiaires-new-york

De Directie Europa (DEU) is op zoek naar vier stagiair(e)s voor de periode 1 februari 2018 t/m 30 juni 2018.

Er zijn vier stageplekken beschikbaar: één voor het cluster dat verantwoordelijk is voor de Balkan en Turkije, één voor het cluster Zuid- en West-Europa en de Raad van Europa, één voor het cluster Rusland, Centraal-Azië en het Oostelijk Partnerschap en één voor het cluster voor de Noord- en Oost-Europese EU-lidstaten.

De duur van een stage is in principe vijf maanden, met een werkweek van 40 uur.

https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages/overzicht-stages/stage-bij-de-directie-europa—meerdere-plekken-beschikbaar

Stage bij het Innovatieteam van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het Innovatieteam van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van februari tot en met augustus.  De stagevacature is te vinden op de volgende pagina: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/inhoud/innovatie-veiligheid-en-justitie/stage-bij-het-innovatieteam. De sluitingsdatum van de vacature is 18 november.

Continue reading

Public Matters zoekt Stagiair Public Affairs & Lobby

Werkzaamheden
De stagewerkzaamheden bestaan uit het volgen, verslag leggen en duiden van vergaderingen van o.a. de Tweede- en Eerste Kamer, ad hoc ondersteunen van het office management, ondersteunen van de adviseurs bij projecten met een (inter-)nationaal karakter, waaronder: bijwonen van intern overleg, in kaart brengen stakeholders, analyseren van parlementaire stukken, beleidsdocumenten en media op relevante issues, etc. De concrete invulling van de stage wordt mede bepaald door actuele issues en opdrachtgevers op dat moment. De stagiair sluit zijn/haar stageperiode af met een goed praktisch inzicht in het politieke en bestuurlijke besluitvormingsproces in Den Haag en Brussel.

171011 Lobbyadviesbureau Public Matters zoekt stagiair

 

ScienceWorks is op zoek naar Stagiair Student Research Contest & Stagiair Maatschappelijke Impact van Wetenschap

Stagiair “Student Research Contest”

  • Een verantwoordelijke rol neemt in de organisatie van de contest periode, zoals de Review Committee samenstellen en het werven van studenten en sponsoren om deel te nemen aan de SRC 2018;
  • Contact leggen met leidende personen en organisaties in de wereld van bachelor onderzoek;
  • Het voorbereiden van de conferentie, welke plaatsvindt in november 2018.

Vacature stage Student Research Conference 2017

Stagiair “Maatschappelijke Impact van Wetenschap”

  • De organisatie van een landelijk congres over “Maatschappelijke Impact door Hogescholen en Universiteiten”’ zoals sprekers en partners benaderen, programma invulling en marketing;
  • Ondersteuning bieden bij de uitvoering van de internationale activiteiten georganiseerd door het AESIS Netwerk en andere activiteiten en onderzoeks werkzaamheden van ScienceWorks.
  • Een zelfstandige, leerzame positie binnen een kleine, informele organisatie;
  • Contact met leidende personen en organisaties in de wereld van wetenschap en impact;
  • Mogelijkheid om een zichtbare netwerkpositie in te nemen.

Vacature stage HBO valorisatie