Onderzoeksstage bij de gemeente Den Haag

Jaarlijks geven we 650 scholieren en studenten de mogelijkheid om bij de gemeente Den Haag werkervaring op te doen door stage te lopen. Dit zijn voor de helft mbo-stagiaires, 25% zit op het hbo en 12,5% volgt een opleiding op wo-niveau.

Waarom de gemeente Den Haag?

Als je voor Den Haag werkt, werk je voor de stad van Vrede en Recht. Daarnaast werk je bij één van de grootste werkgevers van de stad en zijn er dus veel mogelijkheden om je te ontwikkelen en je netwerk uit te breiden. Die kans bieden we je ook aan via verschillende netwerken zoals Jong Den Haag en ons eigen LHBTI-netwerk. De gemeente is onderdeel van de G4. Werken voor de gemeente Den Haag staat voor werken in een inclusieve en informele omgeving waar professionaliteit hoog in het vaandel staat.

Continue reading

Het Innovatie Attaché Netwerk in Boston is per 1 mei op zoek naar een stagiair voor 6 maanden

Het Innovatie Attaché Netwerk (IAN) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De innovatie attachés werken met bedrijven en onderzoeksinstituten uit Nederland en ondersteunen in die in hun ambities richting de VS.

Het IA kantoor Boston is begin 2015 geopend en is onderdeel van het postennet in de Verenigde Staten. Op het gebied van kennis en innovatie heeft Boston met topuniversiteiten als Harvard en MIT veel te bieden. Door de hoge concentratie van afgestudeerden, toonaangevende researchcentra en universiteiten heeft Boston zich geprofileerd als de plaats waar je moet zijn voor state of the art technologie en innovatie. Het gunstige innovatieklimaat heeft ertoe geleid dat een indrukwekkende 6% van het GDP aan R&D wordt uitgegeven. Kansrijke thema’s voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn onder andere: life sciences, duurzame energie, clean tech, nanotechnologie en ICT. Daarnaast kent Boston een zeer levendig start-up klimaat en kiezen veel (internationale) bedrijven en start-ups Boston als vestigingsplaats.

Continue reading

Stageplaats bij Economische Diplomatie bij Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Lima (Peru)

De Nederlandse ambassade in Lima vertegenwoordigt, bevordert en beschermt de belangen van de Nederlandse regering, evenals de belangen van Nederlandse staatsburgers in Peru, Bolivia en Ecuador. Om dat doel optimaal te realiseren onderhoudt de Nederlandse ambassade in Lima contacten met diverse organisaties en instanties tot op het hoogste niveau van de beide regeringen.

De kerntaak van de Nederlandse ambassade in Lima ligt op het gebied van economische diplomatie in de drie landen. De sectoren met de meeste kansen voor het Nederlands bedrijfsleven zijn: agro-food, logistiek, water en energie. Hierbij kan een breed scala van economische instrumenten worden ingezet die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter beschikking wordt gesteld. Mede vanwege de potentie in landbouw, aanwezigheid van natuurlijke grondstoffen en hoge groeicijfers over de laatste 10 jaar (gemiddeld 6%) wordt Peru door Atradius gezien als een van de meest aantrekkelijke landen in Latijns-Amerika om zaken te doen.

Continue reading

Gezocht: Stagiair(e) ‘Welkom Hier in Den Haag’ bij Justice and Peace Nederland

Justice and Peace Nederland werkt al ruim 45 jaar aan het bevorderen van respect voor de mensenrechten, in eigen land en internationaal. Justice and Peace Nederland baseert zich hierbij op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De organisatie neemt in haar activiteiten de menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit als uitgangspunten.

Het Migratieprogramma van Justice and Peace gaat over een rechtvaardige behandeling en bescherming van migranten, en vluchtelingen in het bijzonder. Een mensenrechtenbenadering en menswaardig bestaan van asielzoekers en vluchtelingen staan centraal in het programma. In 2017 start het nieuwe project “Welkom Hier in Den Haag”. Dit project heeft als doel dat de vestiging en integratie van vluchtelingen in Den Haag door de Haagse gemeenschap als kans wordt gezien om sociale samenhang in Den Haag te versterken.

Voor dit nieuwe project ‘ Welkom Hier in Den Haag’ zoekt Justice and Peace een stagiair.

Continue reading

Stageplaats: Dienst Regionale Recherche (DRR) politie Rotterdam

De Dienst Regionale Recherche (DRR) van de politie Rotterdam houdt zich bezig met projectmatige onderzoeken op het gebied van zware georganiseerde criminaliteit. Denk hierbij aan onderzoeken op het gebied van drugs- en wapenhandel, witwassen, ondergronds bankieren, mensenhandel en –smokkel en terrorisme. De zes thema’s die daar aan gekoppeld zijn betreffen terreur, cyber, financieel, excessief geweld, integere haven en high impact crimes.

Continue reading

Stageplaats bij IvCB Public Affairs & Stakeholdermanagement

IvCB is een eigentijds en ambitieus Public Affairs en Stakeholdermanagement bureau gevestigd in Den Haag en in 2008 opgericht door Kevin Zuidhof, voormalig voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA).

IvCB is specialist in Public Affairs, Stakeholdermanagement en Public Strategy. Wij adviseren onze opdrachtgevers over de te voeren strategie richting de politiek, overheid en maatschappij om hun doelstellingen te realiseren. In de uitvoering zorgen wij voor een effectieve belangenbehartiging met duurzaam resultaat en dragen we bij aan een versterking van de positie en autoriteit van uw organisatie. Daarbij kunnen we bogen op een fijnmazig netwerk, jarenlange ervaring, creativiteit en sectorkennis. Vanuit de samenwerking met internationale partners beschikt IvCB over een sterk internationaal netwerk in onder andere Brussel, Berlijn, Londen en New York.

 IvCB is op zoek naar een stagiair (m/v) die wil meebouwen aan het succes van een ambitieus en eigentijds Public Affairs en Stakeholdermanagement bureau. Deze stage biedt je de mogelijkheid om vanuit ons kantoor in het centrum van Den Haag direct betrokken te zijn bij de totstandkoming van advies aan onze (internationale) klanten.

Continue reading

Stageplaats bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

De afdeling CPK van het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt een stageplaats aan voor een academische student in de periode van 1 april 2017 t/m 30 september 2017.

De werkomgeving

De afdeling Coördinatie Productie en Kwaliteit (DIE-CPK) is een dynamische en jonge afdeling van 8 medewerkers binnen de Directie Integratie Europa. CPK is mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische (dossier) voorbereiding van de buitenlandse reizen en parlementaire verplichtingen van de ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, de Minister-President en de Koning.

Het zwaartepunt van de activiteiten ligt daarbij op het coördineren en co-produceren van dossiers voor de Brusselse raadsvergaderingen en daaraan gerelateerde bilaterale bezoeken aan de Europese hoofdsteden. Daarnaast bereidt CPK ook een aanzienlijk deel van de reizen buiten Europa voor. De inhoud van de werkzaamheden varieert daardoor dagelijks. Zo ben je de ene dag bezig met de toekomst van de Europese Unie en de volgende met uitdagingen als ISIS, het Midden-Oosten en de crisis in Oekraïne.
Alle CPK medewerkers werken nauw samen met hun collega’s van regio- en themadirecties binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken. De afdeling CPK zit daardoor als spin in het web tussen de verschillende afdelingen binnen het ministerie en de betrokken Haagse spelers daarbuiten. Wil jij een kijkje in de machinekamer van het Nederlandse buitenlandbeleid, dan is CPK zeker iets voor jou.

De stagewerkzaamheden

De stagiair is een volwaardig lid van het DIE-CPK team en wordt ingezet bij verschillende werkzaamheden van de afdeling DIE-CPK. In het begin zal de focus daarbij liggen op de ondersteuning van de (senior) beleidsmedewerkers, maar in toenemende mate zal de stagiair eigen verantwoordelijkheid krijgen voor bijdragen aan de verschillende dossiers en gespreksaantekeningen.

Continue reading

Stagiair(e) historische beleidsanalyse bij de Fryske Akademy

De Fryske Akademy is een multidisciplinair instituut voor de geestes- en sociale wetenschappen, dat zich richt op de casus Fryslân. De Akademy bestudeert veranderingsprocessen in het Fries, meertaligheid, geschiedenis en regionale identiteit in heden en verleden. Als zodanig verricht de Fryske Akademy fundamenteel en vernieuwend onderzoek met een direct maatschappelijk nut. De Akademy levert vernieuwende wetenschappelijke prestaties en ontwikkelt digitale onderzoeksinstrumenten en collecties, waarmee hij de Friese casus voor het regionale, landelijke en internationale voetlicht brengt. Hierbij werkt zij samen met diverse nationale en internationale instituten. De Fryske Akademy is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam.

De Fryske Akademy zal in nauwe samenwerking met de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland een balans opmaken van diens zilveren jubileum. De SER Noord-Nederland zal in het bredere geheel van ons poldermodel en onze ruimtelijke-economische beleidstradities geplaatst worden. Daarnaast zullen de totstandkoming en de effecten van een aantal beleidsadviezen door middel van process tracking gevolgd worden. Voor dit onderzoeksproject zoeken wij een:

Stagiair historische beleidsanalyse (min. 20 uur p/w)

voor een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Als stagiair vervul je een belangrijke rol in het onderzoek.

Continue reading

Vacature student-assistent Career Service FGGA

De Faculteit Governance and Global Affairs heeft sinds 2016 een Career Service die studenten en pas afgestudeerden begeleiding biedt bij de overstap van hun studie naar de arbeidsmarkt. Vanuit de Career Service worden verschillende loopbaanactiviteiten georganiseerd zoals loopbaancolleges, een stagemarkt, verschillende vaardighedenworkshops en een Career Event. Ook kunnen studenten hier terecht voor advies en een CV check.

We zoeken op korte termijn een student-assistent die de activiteiten van de Career Service verder helpt uitbouwen.

Continue reading

Vacature Meeloopstage Project & Programma Management – Financiën en Controlling bij PWC

Meewerken aan de financiële en controlling processen van grote, complexe, impactvolle opdrachten voor de Rijksoverheid: bij PwC krijg je die kans als stagiair(e) bij de afdeling Project & Programma Management. Door de stage ervaar je hoe het is om bij PwC te werken, word je uitgedaagd en besteden we veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Ben je derde- of vierdejaars WO Bachelor- of Masterstudent en studeer je (Bedrijfs)economie of Bedrijfskunde en ben je minimaal vier maanden beschikbaar? Solliciteer dan nu voor deze stageplek.

Continue reading