Stagiair(e) adviseur bedrijfsvoering bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving via wet- en regelgeving, door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar nodig.

Continue reading

Stageplaats bij het Innovatieteam van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ben jij student, heb je passie voor innovatie en een groot veiligheids-en rechtvaardigheidsgevoel? Kom stage lopen bij het Innovatieteam van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wij zoeken een gedreven stagiair(e) die het leuk vindt de handen uit de mouwen te steken, en ervaring op wil doen in een dynamische bestuurlijke omgeving. Je wordt betrokken bij diverse innovatieprojecten en we verwachten daarbij een proactieve houding.

Continue reading

Per juli zijn wij op zoek naar één studentambassadeur EBM.

Omschrijving 

Als studentambassadeur help je mee met de werving van aankomende Bachelorstudenten. Hierbij help je enerzijds mee met de organisatie van diverse voorlichtingsactiviteiten en anderzijds geef je ook zelf presentaties aan aankomende studenten. Het is kortom een diverse functie met veel verantwoordelijkheden en uitdagingen! Je bent werkzaam bij het Instituut Bestuurskunde, maar je onderhoudt ook nauwe contacten met de overige communicatie afdelingen van de Universiteit Leiden.

De taken

Samen met de studentambassadeur BBO en studieadviseur mede-organiseer je de Open Dagen, Proefstuderen en Last minute Den Haag, waarbij je ook presentaties over studeren en het studentenleven geeft op deze dagen. Je coördineert en organiseert verder alle schoolbezoeken en de meeloopdagen. Je ondersteunt bij het maken én actualiseren van het voorlichtingsmateriaal. Je bereidt ook de ontvangst van de nieuwe studenten de eerste week van het collegejaar. Je staat tot slot samen met de studentambassadeur BBO aan het hoofd van het voorlichtingsteam van studentvoorlichters.

Continue reading

Onderzoeksstage bij de gemeente Den Haag

Jaarlijks geven we 650 scholieren en studenten de mogelijkheid om bij de gemeente Den Haag werkervaring op te doen door stage te lopen. Dit zijn voor de helft mbo-stagiaires, 25% zit op het hbo en 12,5% volgt een opleiding op wo-niveau.

Waarom de gemeente Den Haag?

Als je voor Den Haag werkt, werk je voor de stad van Vrede en Recht. Daarnaast werk je bij één van de grootste werkgevers van de stad en zijn er dus veel mogelijkheden om je te ontwikkelen en je netwerk uit te breiden. Die kans bieden we je ook aan via verschillende netwerken zoals Jong Den Haag en ons eigen LHBTI-netwerk. De gemeente is onderdeel van de G4. Werken voor de gemeente Den Haag staat voor werken in een inclusieve en informele omgeving waar professionaliteit hoog in het vaandel staat.

Continue reading

Het Innovatie Attaché Netwerk in Boston is per 1 mei op zoek naar een stagiair voor 6 maanden

Het Innovatie Attaché Netwerk (IAN) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De innovatie attachés werken met bedrijven en onderzoeksinstituten uit Nederland en ondersteunen in die in hun ambities richting de VS.

Het IA kantoor Boston is begin 2015 geopend en is onderdeel van het postennet in de Verenigde Staten. Op het gebied van kennis en innovatie heeft Boston met topuniversiteiten als Harvard en MIT veel te bieden. Door de hoge concentratie van afgestudeerden, toonaangevende researchcentra en universiteiten heeft Boston zich geprofileerd als de plaats waar je moet zijn voor state of the art technologie en innovatie. Het gunstige innovatieklimaat heeft ertoe geleid dat een indrukwekkende 6% van het GDP aan R&D wordt uitgegeven. Kansrijke thema’s voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn onder andere: life sciences, duurzame energie, clean tech, nanotechnologie en ICT. Daarnaast kent Boston een zeer levendig start-up klimaat en kiezen veel (internationale) bedrijven en start-ups Boston als vestigingsplaats.

Continue reading

Stageplaats bij Economische Diplomatie bij Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Lima (Peru)

De Nederlandse ambassade in Lima vertegenwoordigt, bevordert en beschermt de belangen van de Nederlandse regering, evenals de belangen van Nederlandse staatsburgers in Peru, Bolivia en Ecuador. Om dat doel optimaal te realiseren onderhoudt de Nederlandse ambassade in Lima contacten met diverse organisaties en instanties tot op het hoogste niveau van de beide regeringen.

De kerntaak van de Nederlandse ambassade in Lima ligt op het gebied van economische diplomatie in de drie landen. De sectoren met de meeste kansen voor het Nederlands bedrijfsleven zijn: agro-food, logistiek, water en energie. Hierbij kan een breed scala van economische instrumenten worden ingezet die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter beschikking wordt gesteld. Mede vanwege de potentie in landbouw, aanwezigheid van natuurlijke grondstoffen en hoge groeicijfers over de laatste 10 jaar (gemiddeld 6%) wordt Peru door Atradius gezien als een van de meest aantrekkelijke landen in Latijns-Amerika om zaken te doen.

Continue reading

Gezocht: Stagiair(e) ‘Welkom Hier in Den Haag’ bij Justice and Peace Nederland

Justice and Peace Nederland werkt al ruim 45 jaar aan het bevorderen van respect voor de mensenrechten, in eigen land en internationaal. Justice and Peace Nederland baseert zich hierbij op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De organisatie neemt in haar activiteiten de menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit als uitgangspunten.

Het Migratieprogramma van Justice and Peace gaat over een rechtvaardige behandeling en bescherming van migranten, en vluchtelingen in het bijzonder. Een mensenrechtenbenadering en menswaardig bestaan van asielzoekers en vluchtelingen staan centraal in het programma. In 2017 start het nieuwe project “Welkom Hier in Den Haag”. Dit project heeft als doel dat de vestiging en integratie van vluchtelingen in Den Haag door de Haagse gemeenschap als kans wordt gezien om sociale samenhang in Den Haag te versterken.

Voor dit nieuwe project ‘ Welkom Hier in Den Haag’ zoekt Justice and Peace een stagiair.

Continue reading

Stageplaats: Dienst Regionale Recherche (DRR) politie Rotterdam

De Dienst Regionale Recherche (DRR) van de politie Rotterdam houdt zich bezig met projectmatige onderzoeken op het gebied van zware georganiseerde criminaliteit. Denk hierbij aan onderzoeken op het gebied van drugs- en wapenhandel, witwassen, ondergronds bankieren, mensenhandel en –smokkel en terrorisme. De zes thema’s die daar aan gekoppeld zijn betreffen terreur, cyber, financieel, excessief geweld, integere haven en high impact crimes.

Continue reading

Stageplaats bij IvCB Public Affairs & Stakeholdermanagement

IvCB is een eigentijds en ambitieus Public Affairs en Stakeholdermanagement bureau gevestigd in Den Haag en in 2008 opgericht door Kevin Zuidhof, voormalig voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA).

IvCB is specialist in Public Affairs, Stakeholdermanagement en Public Strategy. Wij adviseren onze opdrachtgevers over de te voeren strategie richting de politiek, overheid en maatschappij om hun doelstellingen te realiseren. In de uitvoering zorgen wij voor een effectieve belangenbehartiging met duurzaam resultaat en dragen we bij aan een versterking van de positie en autoriteit van uw organisatie. Daarbij kunnen we bogen op een fijnmazig netwerk, jarenlange ervaring, creativiteit en sectorkennis. Vanuit de samenwerking met internationale partners beschikt IvCB over een sterk internationaal netwerk in onder andere Brussel, Berlijn, Londen en New York.

 IvCB is op zoek naar een stagiair (m/v) die wil meebouwen aan het succes van een ambitieus en eigentijds Public Affairs en Stakeholdermanagement bureau. Deze stage biedt je de mogelijkheid om vanuit ons kantoor in het centrum van Den Haag direct betrokken te zijn bij de totstandkoming van advies aan onze (internationale) klanten.

Continue reading