Inhousedag KWINK groep

KWINK groep is een adviesbureau in Den Haag. Wij werken aan maatschappelijke vraagstukken in de publieke en semipublieke sector.

Elk jaar organiseert KWINK groep een inhousedag voor masterstudenten. Op deze manier hopen wij enthousiaste en ambitieuze masterstudenten te vinden die bij ons hun afstudeerscriptie willen schrijven. Vanaf september 2017 hebben wij weer plaats voor een aantal stagiair(e)s.

Continue reading

Stagiair(e) bij de Nederlandse Ambassade in Wellington, Nieuw-Zeeland, Economische Afdeling

Wil jij meehelpen om de handel tussen Nederland en Nieuw-Zeeland te bevorderen? De Nederlandse Ambassade te Wellington biedt de mogelijkheid om van 17 juli tot en met 22 december  2017 stage te lopen op de economische afdeling. De ambassade biedt een prachtige kans de diplomatie van dichtbij te leren kennen door mee te draaien in een hecht team. Daarnaast is er de mogelijkheid een deel van de stage aan onderzoek te wijden.

Continue reading

Stagiair(e) bij de Nederlandse Ambassade in Wellington, Nieuw-Zeeland, Politieke Afdeling

Wil jij meehelpen bij het onderhouden en versterken van de relatie tussen Nederland en Nieuw-Zeeland? De Nederlandse Ambassade te Wellington biedt de mogelijkheid om van 17 juli tot en met 22 december  2017 stage te lopen op de economische afdeling. De ambassade biedt een prachtige kans de diplomatie van dichtbij te leren kennen door mee te draaien in een hecht team. Daarnaast is er de mogelijkheid een deel van de stage aan onderzoek te wijden.

Continue reading

Stagiair(e) adviseur bedrijfsvoering bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving via wet- en regelgeving, door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar nodig.

Continue reading

Vacature Universiteit Leiden – Promovendus ‘Effecten van onverplichte tegemoetkomingen van overheidswege op het gedrag van burgers’

unileiden

Projectomschrijving

Het doel van deze functie is dat u onderzoek gaat verrichten naar de mate waarin door de overheid verstrekte onverplichte tegemoetkomingen het gedrag van burgers beïnvloeden. Tijdens het onderzoek zult u een multidimensionale aanpak hanteren. Tegen de achtergrond van een juridische plaatsbepaling van deze figuur zult u door middel van een kwalitatief-empirische studie inzicht verkrijgen in de manier waarop de overheid tracht om door middel van tegemoetkomingen het gedrag van burgers te sturen. Ook zult u onderzoeken of deze tegemoetkomingen effectief zijn om het beoogde doel te bereiken en of tegemoetkomingen in de ogen van burgers kunnen bijdragen aan de legitimatie van omstreden overheidshandelingen.

Continue reading

Stageplek Gemeente Den Haag

Wil jij van dicht bij ervaren hoe het is te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving bij een grote gemeente? Dan is dit je kans. Het team van de wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs bij de gemeente Den Haag is op zoek naar een ambitieuze stagiair die graag de handen uit de mouwen steekt om het team te ondersteunen. In ruil daarvoor nemen we je voor de duur van je stage volledig op in ons team en krijg je inzicht in de gang van zaken, overwegingen en vraagstukken. Goed voor je netwerk, goed voor je praktijkkennis en goed voor je cv.
Continue reading

International Criminal Court is looking for interns and colleagues

iccdenhaag

 

 

 

 

 

The ICC offers a challenging working environment in the pursuit of international justice.  They seek staff who are dedicated to their mission to put an end to impunity for the perpetrators of unimaginable crimes that threaten the peace, security and well-being of the world.

If you have talent and drive and value teamwork and collaboration, see what they have to offer.  Search for job vacancies, internship and visiting professional opportunities, create job alerts, apply online and track your application.

Afdeling Public Affairs van Nederlandse Vereniging van Banken op zoek Werkstagiair(e)

NL_ver_BANK

 

 

 

 

 

Nederlandse Vereniging van Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bankensector. Banken zijn van belang voor iedereen. We zijn de verbindende schakel tussen de bankensector, politiek en stakeholders. Samen met deze partijen werken we proactief aan: een dienstbare, stabiele en competitieve bankensector.

Continue reading