Stagiair(e) adviseur bedrijfsvoering bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving via wet- en regelgeving, door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar nodig.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)

DGSenB staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Kortom, de maatschappelijke opgave van het DG gaat over beschermen, voorkomen en genoegdoening. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering, ontwikkelt beleid en  ondersteunt bewindslieden. Daarnaast is het DG actief op o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.

Directie Coördinatie financiën, Bedrijfsvoering en Juridische zaken (CBJ)

CBJ biedt DGSenB de gezamenlijke deskundigheid op het gebied van financiën, informatievoorziening, juridische zaken, bedrijfsvoering en internationale kinderaangelegenheden, door te adviseren, faciliteren en te toetsen op dusdanige wijze dat het resultaat meer is dan de som der delen. CBJ draagt zo bij aan een effectieve, efficiënte en rechtmatige realisatie van de doelstellingen van het DG. Het werk van de directie is divers: van het behandelen van individuele kinderontvoeringszaken en het adviseren over beleidsvoornemens, bekostigings- en juridische vraagstukken tot het verzorgen van secretariële ondersteuning, het voeren van de financiële administratie en het informatiemanagement (en nog veel meer).

Informatie vacature

  • Functietitel: Stagiair(e) adviseur bedrijfsvoering
  • Afdeling: Bedrijfsvoering

Taakomschrijving:
Je adviseert op alle voorkomende onderwerpen rondom de interne bedrijfsvoering van DGSenB. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting, ict, financiële administratie, integrale veiligheid en communicatie. Op al deze onderwerpen adviseer je rechtstreeks aan de coördinator Bedrijfsvoering en waar mogelijk neem je deel aan overleggen namens de afdeling. De werkzaamheden variëren van zeer operationeel tot sterk strategisch.

Profiel stagiair:
Ben je een duizendpoot die bereid is haar/zijn handen uit de mouwen te steken én een complexe notitie in korte tijd kan afronden? En ben je op zoek naar een veelzijdige stage-ervaring binnen de Rijksoverheid? Dan zoeken we jou!

Periode:
6 maanden. In overleg per direct of eind augustus/begin september starten.

Aantal uur per week:
24 tot 32 uur per week.

Bachelor of master student:
Geen voorkeur.

Sollicitatieprocedure + contactgegevens

Sollicitatieprocedure:
Een korte motivatie, CV en vervolgens een gesprek met de coördinator Bedrijfsvoering en één of twee medewerkers van de afdeling.

Deadline reacties:
1 mei 2017

Stagevergoeding:
De Rijksoverheid biedt een vaste stagevergoeding van € 550,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Contactpersoon:
De heer J.R. (Joost) Kerdijk, coördinator Bedrijfsvoering

Contactgegevens:
T: (06) 52 87 72 07
E: j.r.kerdijk@minvenj.nl

Website:
www.rijksoverheid.nl/venj