Stageplaats: Dienst Regionale Recherche (DRR) politie Rotterdam

De Dienst Regionale Recherche (DRR) van de politie Rotterdam houdt zich bezig met projectmatige onderzoeken op het gebied van zware georganiseerde criminaliteit. Denk hierbij aan onderzoeken op het gebied van drugs- en wapenhandel, witwassen, ondergronds bankieren, mensenhandel en –smokkel en terrorisme. De zes thema’s die daar aan gekoppeld zijn betreffen terreur, cyber, financieel, excessief geweld, integere haven en high impact crimes.

Continue reading

Stageplaats bij IvCB Public Affairs & Stakeholdermanagement

IvCB is een eigentijds en ambitieus Public Affairs en Stakeholdermanagement bureau gevestigd in Den Haag en in 2008 opgericht door Kevin Zuidhof, voormalig voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA).

IvCB is specialist in Public Affairs, Stakeholdermanagement en Public Strategy. Wij adviseren onze opdrachtgevers over de te voeren strategie richting de politiek, overheid en maatschappij om hun doelstellingen te realiseren. In de uitvoering zorgen wij voor een effectieve belangenbehartiging met duurzaam resultaat en dragen we bij aan een versterking van de positie en autoriteit van uw organisatie. Daarbij kunnen we bogen op een fijnmazig netwerk, jarenlange ervaring, creativiteit en sectorkennis. Vanuit de samenwerking met internationale partners beschikt IvCB over een sterk internationaal netwerk in onder andere Brussel, Berlijn, Londen en New York.

 IvCB is op zoek naar een stagiair (m/v) die wil meebouwen aan het succes van een ambitieus en eigentijds Public Affairs en Stakeholdermanagement bureau. Deze stage biedt je de mogelijkheid om vanuit ons kantoor in het centrum van Den Haag direct betrokken te zijn bij de totstandkoming van advies aan onze (internationale) klanten.

Continue reading