Stageplaats voor een masterstudent bestuurskunde (32 – 36 uur per week) bij Ministerie van Veiligheid en Justitie

Functieomschrijving

De portefeuille jeugd is op zoek naar een enthousiaste stagiaire die het leuk vindt om bij een dynamische portefeuille te werken en die er van houdt om ergens stevig zijn/haar tanden in te zetten.

Binnen de afdeling maak je kennis met een snelle en doeltreffende advisering aan onze ambtelijke en politieke top over beleidsontwikkelingen binnen de portefeuille jeugd. In het geval van deze stageplaats is de aandacht specifiek gericht op het dossier huiselijk geweld en kindermishandeling, welk is ondergebracht bij de portefeuille Jeugd. Tijdens deze masterstage lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid, samen met collega’s en in interactie met externe  (keten)partners. Je bent in staat om zelfstandig aan je stageopdracht te werken.

Als stagiaire word je ingezet op vraagstukken die zich aandienen betreffende de toepassing van het huisverbod bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Wet tijdelijk huisverbod is onlangs door een extern bureau geëvalueerd en er zijn aanbevelingen aan de minister van Veiligheid en Justitie gedaan.

Als stageopdracht wordt verwacht dat je in het kader van een masterscriptie in kaart brengt hoe het huisverbod in de praktijk wordt toegepast, of dat ook in overeenstemming is met het Verdrag van Istanbul – dat door Nederland in 2016 is geratificeerd – en welke maatregelen eventueel benodigd zijn om het instrument meer effectief en naar behoren te kunnen inzetten.

Het onderhouden van een actief netwerk is hierbij van belang met collega’s van andere directies bij zowel het ministerie van VenJ als van VWS, van instellingen als de politie, Openbaar Ministerie, reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, (vrouwen)opvang, verschillende gemeenten, de VNG en diverse belangenorganisaties.

Functie eisen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau;
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend;
 • Je hebt uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je kunt projectmatig en/of programmatisch werken;
 • Je bent in staat zelfstandig en in teamverband te werken;
 • Je bent in staat op verbindende wijze te communiceren op ambtelijk niveau en met professionals in de uitvoeringspraktijk.
 • Kennis van staats- en bestuursrecht is een pre.Je beschikt over de volgende competenties:

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

 

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie, bestuursdepartement, Directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Organisatieomschrijving

Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.

Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Afdeling

Directie Sanctietoepassing en Jeugd, portefeuille Jeugd

Afdelingsomschrijving

Kinderen hebben recht op een veilige en beschermde omgeving, waarin zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Ouders dienen hier in de eerste plaats voor te zorgen, alleen lukt dit niet alle ouders. Soms ook accepteren ouders niet de hulp om dit voor elkaar te krijgen. In die gevallen moet de overheid ingrijpen. Hetzelfde geldt voor situaties waarbij kinderen zelf schade toebrengen aan hun omgeving, door het plegen van strafbare feiten. Het komt ook voor dat er een verandering optreedt in de relatie tussen het kind en zijn of haar ouders. Bijvoorbeeld door scheiding van ouders of omdat andere personen ouders wensen te worden van het kind (denk aan afstand of adoptie). Daartoe richt de overheid toekomstbestendige voorzieningen in die bovengenoemd recht van het kind waarborgen. Zo draagt de portefeuille Jeugd binnen Veiligheid en Justitie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

De portefeuille stelt daartoe de juiste strategische vragen. Door het creëren van politiek draagvlak komen deze op de agenda van het eigen departement, betrokken departementen, andere overheden en belangenorganisaties. Het beleidsproces wordt samen met gemeenten en met (keten)partners vormgegeven. Wij rekenen het tot onze taak dat de beoogde effecten worden bereikt en dat het parlement hierover adequaat wordt geïnformeerd. Hiervoor werken we met gedreven en gedegen medewerkers, die actief extern en intern op zoek zijn naar samenwerking.

Stagevergoeding

€ 578,00 bruto p.m. op basis van een 40-urige werkweek.

De werkweek is in overleg te bepalen. De voorkeur gaat uit naar een stagiair voor 32 – 36 uur per week.

Gewenste startdatum: zo spoedig mogelijk.

Tevens dient een VOG te worden overgelegd.

Meer informatie over de vacature

Tasnim v.d. Hoogen, plv portefeuillehouder Jeugd

Telefoonnummer: 06 46806170

 

Helen Verleg, dossierhouder Huiselijk geweld en kindermishandeling

Telefoonnummer: 06 52872541