Stageplek bij de provincie Zuid-Holland, Eenheid Audit en Advies

De provincie Zuid-Holland beschikt over een eigen auditdienst, de Eenheid Audit en Advies (EAA). Deze dienst levert levert een bijdrage aan de continue kwaliteitsverbetering van de provinciale bedrijfsvoering door middel van het uitvoeren van onderzoeken en het geven van adviezen op dit gebied. Haar directe positionering onder de provinciesecretaris waarborgt  een zo onafhankelijk mogelijke oordeelsvorming en advisering. Dankzij de beschikbaarheid van de kennisgebieden accountancy, EDP-auditing, psychologie, rechten, bestuurskunde, overheidsmanagement en controlling heeft de Eenheid een multidisciplinair karakter waardoor een variëteit van opdrachten mogelijk is. De rapporten van de EAA worden besproken in de Auditcommissie, die het jaarprogramma vaststelt waarin de opdrachten voor de EAA zijn opgenomen.

Continue reading

Seminar Working as a researcher – Studenten Loopbaan Service

Op vrijdag 5 februari 2016 organiseert de Studenten Loopbaan Service een one-day seminar “Working as a Researcher”. PhD studenten en onderzoekers uit het bedrijfsleven (bijv. KLM, TNO) komen vertellen over hun carrièreverloop en huidige onderzoeksfunctie. Dit met het doel om studenten inzicht te geven in de diverse routes die kunnen leiden tot een wetenschappelijke carrière en baan. Continue reading

Het COT zoekt studenten Crisis & Security Management voor stageplek

COT

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement is een gespecialiseerd bureau op het gebied van crisis- en veiligheidsmanagement en maakt deel uit van Aon Nederland. Als stagiair draai je mee in projecten voor zowel de publieke als private sector. Je leert werken in teamverband en daarnaast is er ruimte om aan de verdere professionalisering van het vakgebied bij te dragen.

Continue reading

Internships

johannus8_large

On this blog you can find internships and student vacancies for Public Administration students.

If you require other information please consult these pages:

  • Information about an internship in the bachelor-phase (Dutch)
  • Information about an internship in master-phase (Dutch / English)
  • Information about internship positions and experiences (Dutch)
  • Alumni-testimonial (Dutch)
  • Student career webpage (Dutch)