Internships

johannus8_large

On this blog you can find internships and student vacancies for Public Administration students.

If you require other information please consult these pages:

  • Information about an internship in the bachelor-phase (Dutch)
  • Information about an internship in master-phase (Dutch / English)
  • Information about internship positions and experiences (Dutch)
  • Alumni-testimonial (Dutch)
  • Student career webpage (Dutch)

Stagiair(e) voor BZK, directie Bestuur en Financiën, afdeling Interbestuurlijke Relaties

Ben jij student bestuurskunde, politicologie, communicatiewetenschap, geschiedenis of heb je een andere relevante studie en wil je een kijkje nemen in de ambtelijke praktijk tussen Rijk en gemeenten in tijden van decentralisatie, energietransitie en opvang en huisvesting asielzoekers? Wil je meemaken hoe vanuit het rijk met gemeenten en andere partners naar oplossingen gezocht wordt voor problemen in de uitvoering, hoe advisering van de ministerraad tot stand komt en hoe de Kamer geïnformeerd wordt, dan is deze stageopdracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties echt iets voor jou.

Continue reading